Zelení žádají nezávislé prověření hospodaření divadla

10.03.2012 22:50

 

Měsíc poté, co se na veřejnosti objevila zpráva o problémech v hospodaření Národního divadla Brno, nejsou k dispozici výstupy magistrátní kontroly, která měla podezření potvrdit, nebo vyvrátit. Ředitel divadla Daniel Dvořák reagoval pouze obecným komentářem a znevažováním autora zprávy, magistrátní komise kultury se odmítá případem blíže zabývat. Zelení proto požadují provedení hloubkového auditu hospodaření divadla nezávislou externí firmou, aby kauza nebyla vedena do ztracena.
    
Kauza hospodaření Národního divadla Brno nese rysy případu Libora Michálka a Státního fondu životního prostředí. Místo toho, aby se magistrát i Národní divadlo Brno zabývali jasným vyvrácením kritických argumentů uvedených ve zprávě, je autor zprávy René Adámek, který na problémy v hospodaření Národního divadla Brno upozornil, vedením divadla veřejně znevažován a jeho kritika je bez předložení relevantních důkazů označována za manipulativní. Podezření, že v divadle dochází k nehospodárnému nakládání s financemi, je prověřováno laxně a formalisticky. Konrola prostřednictvím magistrátního odboru se totiž zabývá pouze formálním dodržením právních předpisů, nikoli posouzením zda nakládání s veřejnými prostředky bylo hospodárné a pro město výhodné. Přehledy podezřelých výdajů i smlouvy označené za nevýhodné vedení divadla veřejnosti ani zastupitelům dosud nepředložilo.

Ve zprávě, datované 13. května 2011 [1], upozornil dnes již bývalý ekonomický náměstek ředitele Národního divadla Brno René Adámek na významné nedostatky v hospodaření. Kritizoval čtyřnásobný nárůst výdajů na autorské honoráře neveřejně vystupujících umělců (scénografů, režisérů aj.) za poslední tři roky a také orientaci divadla na uvádění vysokého počtu premiérových představení, která v nízkém počtu repríz nemají ekonomickou návratnost. Dále upozornil na umělé vylepšování statistik návštěvnosti představení rozdáváním či ekonomicky nevýhodným nabízením vstupenek. Zdůraznil i nevýhodnou smlouvu na pronájem divadla Reduta spolku Frída. 

Komentář ředitele divadla Daniela Dvořáka zatím vyvolal více otázek, než kolik poskytl konkrétních odpovědí. K nárůstu výdajů na honoráře Daniel Dvořák uvádí, že údaj z účetnictví divadla není vypovídající, protože na uvedené položce některé výdaje chybí a jiné jsou tam navíc. Obdobně nejasné je i vysvětlení netransparentního pronájmu divadla Reduta panu Martinu Trnavskému (Frída).

Zelení proto požadují zveřejnění podrobného přehledu výdajů na autorské honoráře za poslední tři roky a zveřejnění smlouvy na pronájem divadla Reduta, a to včetně postupu při výběru nájemce.

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených dodává:
„Vedení města zatím nepodniká kroky k rychlému a důkladnému vyšetření pochybností o efektivním hospodaření v divadle. Ani ředitel zatím kritiku věcně nevyvrátil. Požadujeme proto zadání nezávislého hloubkového auditu, který jako jediný může v důsledku vést k napravení pošramocené pověsti divadla. Té momentálně nepřispívá ani fakt, že ihned po zrušení povinnosti ředitele vypisovat výběrová řízení na obsazení míst šéfů uměleckých souborů byla do funkce šéfky opery jmenována bez výběrového řízení paní Eva Blahová.“ [2]

 

Příloha:
[1] Zpráva o hospodaření Národního divadla Brno, René Adámek, 13.5.2011 s komentářem ředitele divadla Daniela Dvořáka ze dne 20.5.2011

[2] Na jednání Zastupitelstva města Brna dne 17. května 2011 byla schválena změna zřizovací listiny Národního divalda Brno, která zrušila povinnost ředitele obsazovat místa šéfů uměleckých souborů na základě transparentních výběrových řízení. Zelení na jednání zastupitelstva tuto změnu kritizovali a společně s dalšími opozičními stranami navrhovali povinnost výběrových řízení zachovat. Jejich návrh však radniční koalice ODS a ČSSD zamítla.
Hned v neděli 12. června 2011 byla při speciálním uvedení opery Nabucco představena ředitelem Danielem Dvořákem nová šéfka Janáčkovy opery Eva Blahová, která má v Národním divadle nastoupit k 1. červenci 2011 a byla vybrána bez výběrového řízení.

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...