Moje práce pro Brno

V lednu 2007 mě Zastupitelstvo města Brna zvolilo do funkce náměstka primátora a pověřilo výkonem kompetencí v oblasti ochrany životního prostředí, územního plánování, evropských fondů a vodního, lesního hospodářství a zemědělství. Společně s kolegyní Janou Drápalovou jsme za Stranu zelených členy Rady města Brna.

Čtyřletá práce na tomto postu mi umožnila prosadit mnohé z toho, s čím jsem se v roce 2006 ucházel ve volbách o Váš hlas. Níže najdete stručný výčet nejdůležitějšího.

Váš hlas ve volbách 15. a 16. října 2010 rozhodne, zda budu moci v práci pro zvyšování kvality života všech Brňanů pokračovat i nadále.

ZACHOVÁNÍ NÁDRAŽÍ V CENTRU MĚSTA

Přestože minulé vedení města v čele s ODS slibovalo rychlé zahájení odsunu hlavního vlakového nádraží z centra města, dosud se tak nestalo. Po celé volební období jsem pracoval na tom, aby projekt přestavby železničního uzlu doznal podstatných změn, které umožní zachovat a modernizovat nádraží na stávajícím místě.

Prosadil jsem zpracování nezávislé srovnávací analýzy, která potvrdila, že zachovat nádraží v centru města je pro cestující i městský rozpočet výhodnější než odsunout jej na jih. Prosadil jsem také zpracování technického prověření projektu městské železnice, který by umožnil všem cestujícím na regionálních tratích i nadále vystupovat a nastupovat přímo v centru města.

Ostatní brněnské politické strany, včetně současných koaličních partnerů, však i nadále trvají na odsunu nádraží a odmítají jakékoliv změny původního projektu. Poslední léta však ukázala, že projekt odsunu nádraží trpí vážnými nedostatky, které vedou k obřímu zpoždění a neúměrnému prodražování. To vbrzku jistě vyústí v krach projektu v jeho současné megalomanské podobě a nové otevření debaty o levnějších a pro cestující výhodnějších alternativách.

SNADNĚJŠÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Od nástupu Strany zelených do vedení města se výrazně zlepšila situace v oblasti třídění odpadů. Počet kontejnerů na PET lahve v ulicích města vzrostl za poslední 3 roky ze 130 na 522, tedy více než čtyřnásobně. Počet kontejnerů na papír vzrostl za stejnou dobu o 85%, ze 330 na 616. Také objem kontejnerů na sklo se zvýšil o zhruba 5%. V návaznosti na zahájení provozu centrální kompostárny byly již na 21 sběrných dvorech instalovány kontejnery na kompostovatelný odpad – trávu, listí, větve, ale i kuchyňský odpad. Od prosince 2008 je ve všech sběrných dvorech v Brně umožněno také třídění hliníku a tetrapackových krabic od mléka a džusů.

Za poslední 3 roky se podařilo modernizovat brněnskou spalovnu tak, aby se výrazně snížilo znečištění ovzduší, v areálu SAKO byla postavena také dotřiďovací linka s kapacitou 10 000 tun odpadu ročně, což umožní rozšířit možnosti třídění odpadů v Brně o další druhy.

MÉNĚ PRACHU V ULICÍCH

Ovzduší znečištěné především prachem představuje aktuálně jedno z největších rizik pro zdraví Brňanů. Podařilo se mi prosadit třímilionovou dotaci městským částem na intenzivnější úklid ulic od prachu, prosadil jsem vyhlášku, která zakazuje používání fukarů a jiných nevhodných metod čištění komunikací, které zbytečně zvyšují prašnost. Nastartoval jsem program dosadby ochranné zeleně v prachem nejvíce postižených částech města. Zahájil jsem přípravu na dovybavení autobusů MHD filtry prachových částic.

ZAHÁJENÍ ČIŠTĚNÍ BRNĚNSKÉ PŘEHRADY

Po dlouhých letech prověřování a studií jsme zahájili ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy první konkrétní kroky k vyčištění Brněnské přehrady. Krajský úřad pomáhá obcím nad přehradou stavět čistírny odpadních vod, město kontroluje nakládání s odpadními vodami v rekreačních objektech přímo na březích přehrady. Od června 2009 do března 2010 byla přehrada vypuštěná a probíhalo její letnění, nyní je voda provzdušňována pomocí speciálních aeračních věží. Voda v přehradě je letos od začátku letní sezóny stále vhodná ke koupání, to tu minimálně deset posledních let nebylo. 

STOVKY MILIONŮ PRO BRNO Z EVROPSKÝCH FONDŮ

Díky novému Oddělení implementace evropských fondů (OIEF), které vzniklo na mém Úseku rozvoje města se za 3 roky podařilo do Brna přivést téměř 2 miliardy korun z Evropských fondů. Díky rozvážnému nastavení priorit jdou tyto peníze do projektů oprav a zateplování školních budov, rekonstrukce a výstavby nových veřejných sportovišť a dětských hřišť, nových tramvají Dopravního podniku, oprav ulic v centru města nebo revitalizací parků.

ZATEPLENÍ SKOL - ÚSPORA DVOU TŘETIN PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Díky včasné a kvalitní projektové přípravě jsme získali pro Brno dotaci na zateplení 15 budov základních škol a dvou městských nemocnic. O podporu dalších 9 projektů soutěžíme v průběhu letošního léta. První projekt - zateplení ZŠ Kamínky – byl dokončen již v říjnu 2009 a v průběhu poslední zimy dokázal škole ušetřit dvě třetiny původních nákladů na vytápění.

NOVÉ PRUHY PRO CYKLISTY VE MĚSTĚ

Za poslední 3 roky přibylo v Brně téměř 10 km nových cyklostezek, v přípravě je dalších 5 úseků o celkové délce 8 km. Nejvíc práce mi však dalo prosazení nového přístupu k podpoře městské cyklodopravy – vyznačování cyklopruhů přímo na ulicích. Na konci července 2010 byl uveden do provozu první pilotní projekt takto značené cyklotrasy spojující Kamenný vrch přes bohunický kampus MU s centrem města. Následovat budou další cyklopruhy – na Veveří, Kounicově, Štefánikově, Lidické či Bratislavské ulici.

OZELENĚNÍ NÁMĚSTÍ SVOBODY

V říjnu 2006 předalo minulé vedení města veřejnosti opravené náměstí Svobody – šedivé, s jednou řadou stromů. Ihned na jaře 2007 jsme začali pracovat na úpravách, které by pomohly změnit tento nudný dojem z centrálního náměstí. Během dvou let tak přibyla nejen nová řada stromů podél východní strany náměstí, ale především závěsné koše s květinami, které oživují náměstí v letních měsících.

REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ

Za poslední tři roky jsme investovali do nových cest, laviček, veřejného osvětlení i obnovy zeleně více než 50 milionů korun. Na Špilberku bylo pro veřejnost otevřeno nové skalní jezírko s vodopádem, opraveny a zpřístupněny byly terasy pod hradbami. V červnu 2010 vznikl nad Pellicovou první fitpark pod širým nebem. Obnovili jsme také tradici nedělních promenádních koncertů v Denisových sadech.

NOVÉ STROMOŘADÍ V JOŠTOVĚ

Ročně vysadíme více než 500 nových stromů v brněnských ulicích. Nejnovějším projektem je návrat historické čtyřřadé aleje do ulice Joštovy.

DEVĚT NOVÝCH TRAMVAJÍ

Za významný úspěch předchozích let považuji vyjednání bezmála půlmiliardové dotace z evropských fondů na nákup devíti nových šalin pro DPmB, na kterém jsem se podílel.

MŮŽETE SE DOZVĚDĚT, JAK VÁŠ ZASTUPITEL HLASOVAL

Díky působení zelených se v tomto volebním období podařilo prosadit výrazné změny v přístupu zastupitelstva k občanům. Byly zavedeny on-line přenosy ze zasedání, elektronické hlasovací zařízení umožňuje, aby si každý občan na internetu našel, jak jeho zastupitel hlasoval, všechny materiály předkládané k projednání jsou 4 dny před zasedáním vyvěšeny na internetu. Od září 2010 mohou občané promluvit k zastupitelům na libovolné téma v rámci půlhodiny vyhrazené právě jim.

OPRAVA BAZÉNU ZA LUŽÁNKAMI

V lednu 2010 získalo město konečně jediný brněnský padesátimetrový bazén do svého majetku. Díky iniciativě zelených zastupitelů se v letošním rozpočtu města podařilo najít 10 milionů na jeho nezbytnou opravu.

BRNO MÁ PLÁN OCHRANY PŘED POVODNÍ

Během posledních tří let byla na mém úseku rozvoje města připravena moderní koncepce protipovodňové ochrany. Jde o detailní plán vytvoření rozlivových ploch s tzv. povodňovými parky, kam se může voda beze škod rozlít, ale i vybudování valů, které ochrání stávající zástavbu.

PENÍZE NA OPRAVU ZCHÁTRALÉ HLÍDKY NA ŠPILBERKU

Po třech letech usilovné práce na projektu se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci na opravu zchátralého nevyužívaného objektu hlídky 4 v parku na Špilberku. Díky 36 milionové investici z Operačního programu životní prostředí se Hlídka promění v centrum ekologického vzdělávání, které bude sloužit především dětem předškolního věku.

WILSONŮV LES OPĚT PATŘÍ KLIDU A ODPOČINKU

Plně jsme dostáli svému předvolebnímu slibu – nesmyslná sjezdovka ve Wilsonově lese, která v minulosti vykousla kus historického lesoparku, byla definitivně zrušena a plocha byla navrácena svému původnímu účelu, klidným procházkám a odpočinku s výhledem do svrateckého údolí. K tomu slouží také nový altán na vrcholu kopce.

BRÁNÍM UZEMNÍ PLÁN PŘED VYKUTÁLENÝMI DEVELOPERY

V posledních letech se rozmohla snaha developerů využívat děr v legislativě a obcházet platný územní plán. Nejznámějšími kauzami jsou v tomto směru výstavba obřího hypermarketu v Ivanovicích či stavba bytových domů na místě borového hájku v Líšni. V obou kauzách jsem se společně s místními občany postavil proti porušování našeho právního řádu soukromými developery. Obě kauzy nyní zkoumají nadřízené úřady i soudy.

 

Kompletní zpráva o plnění volebního programu Strany zelených v Brně v období 2006-2010 je k dispozici ZDE.

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...