Zelení vyzývají ke zrušení zmanipulovaného výběrového řízení

10.03.2012 23:05

 

Výběrové řízení na zpracovatele studie Strategie parkování je neobjektivní a zmanipulované. Dokládají to zápisy hodnotící komise [1]. Po objevení fatalální chyby ve výpočtu výsledků hodnocení, na kterou upozornili minulý týden zelení, jde již o druhý závažný nedostatek, který znevěrohodňuje celé řízení. Zelení proto vyzývají Radu města, aby na svém středečním jednání 19. října výběrové řízení zrušila a vypsala nové podle férových pravidel, kde nejdůležitějším kritériem bude cena.

O přidělení zakázky nejvyšší nabídce za 4,668 milonu korun rozhodla Rada 31. srpna [2]. Zelení již 2. září vyzvali náměstka Kotziana, aby zveřejnil podrobnosti o hodnocení jednotlivých nabídek [3]. To se však nestalo. Písemná odpověď vedoucího odboru dopravy dorazila až po měsíci čekání, navíc s upozorněním, že přiložené podklady nemají být dále šířeny. Z podkladů však vyplývají dva závažné nedostatky provedeného hodnocení, na které zelení musejí upozornit:
Hodnotící komise udělala fatální matematickou chybu a nedodržela postup popsaný v zadání zakázky, cena ve výsledném hodnocení tak neměla váhu ani 30%, ale pouze 2,6%. Tak se stalo, že za nejvýhodnější byla označena nejdražší nabídka.
Hodnotící komise nepostupovala objektivně, což dokládají propastné rozdíly mezi hodnoceními jednotlivých členů (viz [1]).

Zelení proto vyzývají náměstka Kotziana, aby Radě předložil návrh na zrušení výběrového řízení. Pokračování v ostudě, např. ustanovením nové hodnotící komise (jak náměstek ve čtvrtek naznačil ve svém vyjádření pro ČT), jen prohloubí pochybnosti a potvrdí obavy z manipulací s hodnocením. Jedině okamžité zrušení zakázky a její opětovné vypsání podle nového zadání s novými, férovými kritérii, může zájemce o účast ve výběrových řízeních přesvědčit, že není zájmem města manipulovat veřejné zakázky.  
    
Na to, že výběrové řízení nese korupční rysy (podhodnocená, pouze třicetiprocentní, váha nabídkové ceny v kritériích), upozornili zelení již 2. září [3]. Vývoj řízení podezření potvrdil: odhalení chyby ve výpočtu hodnocení, odhalení nevysvětlitelných rozdílů v dílčích hodnoceních.

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených říká:
„Výběrové řízení na Strategii parkování je zmanipulované. Rada by jej měla okamžitě zrušit. V době, kdy městu chybí peníze a radní uvažují o zavření brněnské opery, je skandální uzavírat smlouvy na předražené zakázky.“

Přílohy:

[1] Podrobná analýza hodnocení jednotlivých nabídek členy komise ukazuje, že mezi jejich hodnoceními jsou těžko vysvětlitelné rozpory. Celkem desetkrát došlo při hodnocení k situaci, kdy stejnou nabídku ve stejném kritériu hodnotil jeden hodnotitel jako „vynikající, jejíž kvalita řešení splnila veškeré požadavky a navíc obsahuje výrazný inovativní prvek“, zatímco jiný hodnotitel ji považoval za „neuspokojivou, s vážnými nedostatky ve zpracování nabízeného řešení“. Takovéto propastné rozdíly v hodnocení (100 bodů versus 20 bodů) nejsou objektivně vysvětlitelné a zpochybňují férovost a věrohodnost hodnocení.

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...