Zelení varují před omezováním soutěže ve veřejných zakázkách

10.03.2012 23:00

 

Rada města změnila přístup k soutěžím o zakázky na rekonstrukce kanalizací. Místo dosud obvyklého řízení se zveřejněním na internetu nyní omezuje soutěž uzavíráním okruhu uchazečů na 5 největších firem. Takový postup vytváří korupční prostředí a zvyšuje nabízené ceny stavebních prací.

V období od půli června 2011 řešila rada města celkem 6 zakázek na rekonstrukce vodovodů a kanalizací. Všech šest bylo vypsáno v užším řízení. To probíhá tak, že v prvním kole je na základě kritérií vybráno 5 největších firem splňujících kvalifikaci, a pouze ty pak v druhém kole předkládají konkrétní cenovou nabídku.

Takový postup není odůvodněný – nehrozí totiž nebezpečí, že by bylo podáno velké množství nabídek, které by úřad nebyl schopen administrativně zvládnout. Do prvního kola se totiž vždy přihlásilo pouze 8-9 zájemců.

Omezením konkurence v soutěži pouze na pětici vybraných velkých firem se Rada zbavuje příležitosti obdržet levnější nabídku. Navíc vytváří korupční prostředí: vybrané firmy jsou vděčny politikům ve vedení města za to, že se mohou účastnit exkluzivně pojaté soutěže o zakázky. Šéfové firem se navíc mezi sebou dobře znají, takže roste pravděpodobnost uzavírání skrytých dohod o navyšování ceny.

Analýza 4 výběrových řízení, o kterých rada rozhodovala 14. září 2011 jasně dokládá, že mezi firmami vybranými do druhého kola se opakují stále stejná jména. Ve všech čtyřech případech byly ve vybrané užší pětici IMOS a Skanska, třikrát se v ní objevily firmy D.I.S. a Dopravní stavby Brno [1].

Z empirických studií, které byly v posledních letech provedeny vyplývá, že omezování konkurence ve výběrových řízeních vede k vyšším cenám vítězných nabídek. Analýzou otevřenosti výběrových řízení v Česku se detailně zabývalo například sdružení Oživení, www.oziveni.cz, autor studie Martin Kameník, tel: 608 732 091.

Martin Ander, předseda Strany zelených v Brně k tomu říká:
„V době oznámených drastických rozpočtových škrtů je udivující, že rada omezuje konkureci a vytváří příležitosti k předražování nabídek. Místo škrtů služeb pro občany by měla rada spíše hledět na to, aby nevyhazovala peníze za předražené zakázky.“

Poznámky:

[1] Výtah ze zápisu jednání Rady města Brna ze dne 14. září 2011:

14. „Brno, Rybářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Oprava komunikace Rybářská“ – výzva k podání nabídky – RM6/02552
Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Brno, Rybářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Oprava komunikace Rybářská“
„Sdružení Rybářská I“ zahrnující:
IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
IMOS holding , a. s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno
Skanska a. s., Líbalova 1/2348,149 00 Brno
D.I.S., spol s. r. o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno

2. RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


15. „Brno, Chaloupkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Oprava komunikace Chaloupkova“ – výzva k podání nabídky – RM6/02555
Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Brno, Chaloupkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Oprava komunikace Chaloupkova“

Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha
STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
      STRABAG a. s. odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
Metrostav a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
„Sdružení Chaloupkova I“ zahrnující:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno

2. RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


16. „Brno, Sládkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – výzva k podání nabídky – RM6/02554
Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Brno, Sládkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno
D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
„Sdružení Sládkova“ zahrnující:
IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
IMOS holding , a. s. Olomoucká 174, 627 00 Brno

2. RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


17. „Brno, Stará – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Oprava komunikace Stará“ – výzva k podání nabídky – RM6/02553
Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Brno, Stará – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Oprava komunikace Stará“
D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00
Metrostav a. s., Koželužská 2246,180 00 Praha 8
Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
„Sdružení Stará“ zahrnující:
            IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
            IMOS holding , a. s. Olomoucká 174, 627 00 Brno

2. RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...