Zelení navrhují komplexní řešení dopravních staveb v kraji

05.06.2008 00:00


Jihomoravští zelení dnes představili návrh řešení plánovaných velkých silničních staveb v Jihomoravském kraji. Navrhují soustředit se na zkapacitňování a modernizaci stávající silniční sítě a výstavby obchvatů pro tranzitní kamionovou dopravu.

Návrh konkrétně zahrnuje:

  • Realizaci břeclavské varianty dálnice Brno – Vídeň (využívající stávající dálnice D2)
  • Výstavbu rychlostní silnice R43 v trase, která bude skutečným obchvatem města Brna
  • Řešení dopravy v jižní části brněnské aglomerace bez výstavby Jihozápadní tangenty
  • Modernizaci silnice Znojmo-Pohořelice (kvalitní silniční spojení Znojma s Brnem)

Návrh se zaměřuje na řešení potřeb silničního spojení v rámci kraje i spojení kraje s okolními regiony. Maximálním možným způsobem využívá současné sítě silnic a dálnic, ekonomicky efektivně řeší její doplnění a modernizaci, nevyvolává nutnost dalších dopravních staveb ohrožujících kvalitu života v obcích na jižním okraji (JZ a JV tangenta). Návrh také řeší ochranu CHKO Pálava a Lednicko-valtického areálu od nadměrného vlivu tranzitní kamionové dopravy.

Návrh jihomoravských zelených vychází vstříc vzneseným požadavkům Evropské komise i veřejného ochránce práv na objektivní srovnávaní variant.

Martin Robeš, dopravní expert SZ, k tomu říká:
„Podle dostupných expertíz by racionální řešení bez dostavby R52 kolem Pálavy a tangent u Brna a s R43 jako skutečným obchvatem města Brna bylo o 30 miliard korun levnější a výrazně šetrnější k lidem i k přírodě."

Kateřina Dubská, kandidátka na hejtmanku za SZ v Jihomoravském kraji říká:
„Současný postup Jihomoravského kraje vidím jako nezodpovědný. Bezhlavě jsou prosazovány varianty R52 a R43, které jsou v rozporu se současnými evropskými trendy. V Evropě je naprosto standardní, že podobné stavby mají za úkol odvádět tranzitní dopravu mimo města a obce. U plánované R52 vedené na Vídeň přes Mikulov postrádám ze strany současného vedení Jihomoravského kraje již od počátku snahu o variantní řešení. Obávám se, že u současné návrhu prosazovaného Jihomoravským krajem je podhodnocena realizační cena a dopad této varianty na lednicko-valtický areál, který je památkou UNESCO.“

Zuzana Benešová, starostka obce Ostopovice, k tomu dodává:
"Stavba tzv. Jihozápadní tangenty na jih od Brna by byla pro dotčené obce skutečnou katastrofou. Většina z nich je již nyní zatížena nadlimitním hlukem a prachovými částicemi z dálnice D1, která se má vbrzku rozšiřovat. Kromě výrazných negativních dopadů na zdraví lidí a životní prostředí by JZ tangenta navíc znamenala konec rozvoje dotčených obcí, výrazný pokles cen pozemků a zásadní omezení propustnosti krajiny. Konkrétně Ostopovice leží v těsné blízkosti dálnice D1, vedle ní vede železnice (zastávka ovšem v obci není), plánuje se zde výstavba vysokorychlostní trati, nad obcí vede letecký koridor a navíc by zde měla vést Jihozápadní tangenta. Ta by byla pro obec již dnes natolik zatíženou dopravou skutečně likvidační. Obec by byla ze všech stran uzavřena dopravními stavbami, propustnost krajiny by byla téměř nulová, rozvoj obce by se zastavil.“

Bližší informace k tomuto tématu a prezentaci našeho návrhu naleznete na těchto webových stránkách:

Kontakty:
Kateřina Dubská, kandidátka SZ na hejtmanku
Martin Robeš, dopravní specialista MŽP
Zuzana Benešová, starostka Ostopovic

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...