Zelení navrhují balíček opatření proti prachu

23.05.2010 00:00


Znečištění jemným polétavým prachem je největší probléme brněnského ovzduší. Zelení přicházejí s návrhem souboru opatření, který může situaci zlepšit – častější úklid nejprašnějších ulic a cest, výsadba ochranné zeleně i dlouhodobá opatření nabízející alternativu k cestám automobilem do centra města.

Rada města Brna schválila v úterý 11. května aktualizaci programu snižování emisí statutárního města Brna. Koncepční dokument podrobně rozebírá současný stav kvality ovzduší v Brně a vyjmenovává důležitá dlouhodobá opatření.

Hlavním znečišťovatelem brněnského ovzduší je doprava. Ta je zodpovědná za zhruba tři čtvrtiny znečišťujících emisí, především emisí oxidu dusíku a prachových částic. Ostatní, velké, střední i malé bodové zdroje znečištění se podařilo v uplynulých letech v zásadě vyřešit. Problémem zůstávají například emise síry ze spalování mazutu a pyrolýzních olejů v teplárně Maloměřice.

Zelení navrhují zahájit realizaci kroků popsaných ve schváleném programu, a to co nejrychleji:

  • Navrhujeme účinněji řešit úklid cest především po zimě a v létě, kdy je prašnost největší. Navrhujeme častější úklid ulic, kde jsou překračovány hygienické limity prašnosti, a to prostřednictvím účelové dotace městským částem, které úklid zajišťují. Dále pak zajistit častější kropení ulic a mlatových cest v parcích v letním období. Prosazujeme také vyhlášku, která razantně omezí používání motorových fukarů při úklidu chodníků (projedná zastupitelstvo města Brna v červnu 2010).
  • Navrhujeme výsadbu ochranné zeleně, stromů a keřů, na nejprašnějších ulicích. Ještě letos Veřejná zeleň města Brna vysází nejméně 130 na prachem zatížených ulicích jako je Palackého, Hlinky, Tábor nebo Charbulova.
  • Navrhujeme dlouhodobá opatření, která omezí množství automobilů, které jezdí do centra města, a to tím, že řidičům nabídneme komfortnější a rychlejší způsob dopravy. Prosazujeme pilotní projekt napojení záchytného parkoviště u ústředního hřbitova na MHD. I projekty rekonstrukce přestupních uzlů z MHD na železnici. V návaznosti na nezbytnou legislativu pak budeme prosazovat zavedení nízkoemisních zón ve městě, tak jak je to běžné v rakouských či německých městech (např. v partnerském Stuttgartu).

Bližší informace:
Martin Ander, náměstek primátora města Brna
Jana Drápalová, radní města Brna a starostka MČ Nový Lískovec

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...