Vize zelených: Brno - moderní a energeticky efektivní město

13.08.2010 10:00


Zelení přicházejí s vizí moderního, energeticky úsporného města. Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti města zahrnuje zateplování veřejných budov, podporu výstavby v nízkoenergetickém standardu, zavedení energetického managementu v budovách úřadů, škol, nemocnic či divadel, podporu zateplování soukromých a družstevních bytových domů či podporu veřejné hromadné dopravy a městské cyklodopravy. Obdobnými programy se řídí řada moderních evropských měst jako je Stockholm či Vídeň.

Ochrana globálního klimatu je jednou z největších současných výzev lidstva. Odborníci potvrdili, že nesníží-li se znatelným způsobem emise skleníkových plynů z lidské činnosti, hrozí nám v příštích desetiletích nevratné změny klimatu. Ty se v našich zeměpisných šířkách budou projevovat častějšími a silnějšími výkyvy počasí – prudkým střídáním teplot, extrémními přívalovými dešti, vichřicemi, vlnami veder či v zimě extrémními mrazy. Proto evropský parlament loni schválil závazek snížit emise CO2 v Evropě do roku 2020 o 20 %. K podobnému závazku směřují i jednotlivá evropská města a přijímají konkrétní opatření směrem k efektivnějšímu nakládání s energiemi.

Vize Brna jako moderního energeticky efektivního města zahrnuje především tato opatření:

  • pokračování v programu zateplování veřejných budov,
  • podpora nové výstavby v nízkoeneregetickém standardu,
  • zavedení energetického managementu v městských budovách,
  • strategie zvyšování energetické efektivity v zásobování teplem,
  • podpora rozvoje veřejné dopravy, podpora městské cyklodopravy,
  • podpora a informovanost o možnostech úspor energií pro domácnosti a podnikatelský sektor,
  • podpora využívání obnovitelných zdrojů energie.

Zelení se budou zasazovat, aby se tyto programy staly součástí strategických plánů města.

Martin Ander, lídr zelených do komunálních voleb v Brně k tomu říká:
„Potvrzuje se, že kdo nechce, aby mu ujel vlak moderních technologií a konkurenceschopnosti, musí investovat do úspor a efektivního využívání energií. Chceme-li, aby Brno bylo moderním městem univerzit, vědy, výzkumu a inovací, musíme pro to začít něco dělat i v oblasti rozumného nakládání s energiemi.“

Jana Drápalová, dvojka kandidátky zelených v Brně k tomu dodává:
„Koncept moderního energeticky efektivního města je cestou, která nejen vyjadřuje odpovědnost města vůči budoucnosti naší planety, ale je především výhodná pro Brňany samotné. Brno se může inspirovat například ve Stockholmu, který je považován za jedno z nejbohatších a nejmodernějších měst v Evropě. Klimatická iniciativa města Stockholm zahrnuje řadu konkrétních opatření, která mohou být uplatněna i v Brně. Jedná se energeticky efektivnější budovy, kromě zateplování je to například zavedení energetického managementu ve všech veřejných budovách, školách, divadlech i nemocnicích, podpora nové výstavby jako nízkoenergetické, nízkoemisní komunální vozidla a podpora rozvoje veřejné a cyklistické dopravy. Důležitou součástí je také osvěta pro domácnosti i podnikatele, jak efektivně hospodařit s energií. Naprostá většina těchto opatření vede i k úsporám nákladů a dohromady přinášejí občanům města čistší vzduch.“

V rámci programu zateplování veřejných budov město od roku 2008 dosud připravilo celkem 24 projektů zateplení budov základních škol a 2 projekty zateplení městských nemocnic. Na celkem 17 projektů už město získalo evropskou dotaci v celkové výši 207,5 milionu Kč (15 škol a 2 nemocnice). Na rozhodnutí o dotaci na 9 školních budov v celkové výši 90 milionů město zatím čeká.

Bližší informace:
Martin Ander, místopředseda SZ
Jana Drápalová, předsedkyně SZ v Jihomoravském kraji
 

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...