Strana zelených požaduje odstranění reklamy z billboardu před školou

04.09.2010 16:35

 

Strana zelených protestuje proti reklamě umístěné na obřích billboardech na pozemku ZŠ Hroznová. Na reklamě je ležící polonahý muž o jehož hruď se opírá žena s nohou ve vysoké lesklé černé kozačce. Tato reklama dle našeho názoru ohrožuje mravní výchovu mládeže a porušuje tak nejenom školský zákon ale i smlouvu, kterou MČ Brno - střed uzavřela s reklamní agenturou.

Dle školského zákona je ve školách a školských zařízeních zákaz cílené reklamy: “Ve školách a školských zařízeních není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí,” říká zákon. V témže zákoně se praví, že „cílem a obsahem vzdělávání je rozvoj mravních a duchovních hodnot jednotlivce, svobodné šíření poznatků, uplatňování zásad demokracie aj.“

Proti umístění samotného billboardu zelení protestovali již v únoru letošního roku, kdy jeho umístění na pozemek školy schválila Rada MČ Brno střed. Billboardy přitom stíní dětem ve škole a snižují kulturu prostředí, ve kterém se žáci pohybují. Zároveň odpoutávají pozornost řidičů v křižovatce Hlinky. Právě do této křižovatky a jejího vjezdu je část ploch billboardu natočena. Proti umístění billboardu před okna školy přitom protestovali i rodiče žáků i žáci ZŠ Hroznová, kterým vadilo zastínění oken tříd. Zároveň mezi nimi panovaly obavy, že zde budou umisťovány nevhodné reklamy.

Na naši interpelaci a protesty vedení MČ Brno střed v únoru odpovědělo, že škola získává za umístění billboardu na školním pozemku částku 50 000 Kč ročně a že ve smlouvě je zakotveno omezení tématického obsahu, který nesmí narušovat mravní výchovu žáků (nesmí propagovat alkoholické nápoje, cigarety, drogy, erotické služby) a ani propagovat politické strany a hnutí.

Jasna Flamiková, lídr kandidátky SZ na Brně střed k tomu říká:

„Požadujeme, aby MČ Brno střed zajistila stažení této reklamy. V součtu všech negativních dopadů je 50 tisíc korun ročně za pronájem plochy na billboardy směšnou částkou.“

Kateřina Dubská, zastupitelka za SZ říká:

„Tento případ podle nás ukazuje potřebu přehodnotit povolování umisťování reklamních ploch před školská zařízení vůbec.“
 

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...