Shrnutí výsledků práce SZ na radnici

07.10.2010 10:49

 

Zelení začátkem září zveřejnili obsáhlou zprávu o plnění svého programu v právě končícím volebním období. Za své hlavní úspěchy považují zahájení projektu čištění Brněnské přehrady, výrazné zlepšení podmínek pro třídění odpadů, obhájení koncepce zachování nádraží v centru, prosazení nového přístupu k zajištění bezpečnosti cyklistů v městském provozu a výrazné zvýšení investic do zateplování a modernizace školních budov.

Zahájení čištění Brněnské přehrady

Po dlouhých letech prověřování a studií byly na podzim 2007 zahájeny ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy první konkrétní kroky k vyčištění Brněnské přehrady. Od června 2009 do března 2010 byla přehrada vypuštěná a probíhalo její letnění. Od léta 2010 jsou pod hladinou instalovány provzdušňovací věže a v případě potřeby na přítoku dávkovány soli železa. Uskutečněna byla také první etapa změny rybí obsádky. V rámci projektu Čisté povodí Svratky se nad přehradou staví čistírny odpadních vod, město kontroluje nakládání s odpadními vodami v rekreačních objektech přímo na březích přehrady. I přesto je pro odborníky překvapením a dobrým výsledkem, že hned v prvních letech po zahájení opatření byla letos letní koupací sezóna o měsíc a půl delší než v předchozích deseti letech. Na břehy přehrady se tak vrátil život.

Snadnější třídění odpadů

Od nástupu Strany zelených do vedení města se výrazně zlepšila také situace v oblasti třídění odpadů. Počet kontejnerů na PET lahve v ulicích města vzrostl za poslední 4 roky ze 134 na 800, tedy více než šestinásobně. Počet kontejnerů na papír vzrostl za stejnou dobu o 130%, ze 357 na 824. V návaznosti na zahájení provozu centrální kompostárny byly již na 21 sběrných dvorech instalovány kontejnery na kompostovatelný odpad – trávu, listí, větve, ale i kuchyňský odpad. Od 1. září 2010 byly možnosti třídění rozšířeny o hliníkové plechovky a kartonové krabice od nápojů. Díky rozjezdu dotřiďovací linky v areálu SAKO je možné je házet společně s PET lahvemi do osmi stovek žlutých kontejnerů v ulicích.

Modernizace a zateplení škol

Díky včasné a kvalitní projektové přípravě se nám podařilo získat pro Brno evropskou dotaci na zateplení 15 škol a 2 nemocnic v celkové výši přes 200 milionů korun. O podporu dalších 9 projektů budeme soutěžit v průběhu letošního podzimu. První projekt - zateplení ZŠ Kamínky – byl dokončen v říjnu 2009 a v průběhu poslední zimy dokázal škole ušetřit dvě třetiny původních nákladů na vytápění.

Zachování nádraží v centru

Zelení prosadili zpracování nezávislé srovnávací analýzy, která potvrdila, že zachovat nádraží v centru města je pro cestující i městský rozpočet výhodnější než odsunout jej na jih. Megalomanský projekt přestavby uzlu s odsunutým nádražím se nakonec ukázal jako technicky i finančně nezvládnutelný, za posledních šest let se nikam neposunul a ministr dopravy v září 2010 zastavil jeho financování.


Martin Ander, náměstek primátora a volební lídr SZ, k tomu říká:
„Čtyřletá účast zelených na vedení města přinesla Brnu mnoho nových impulsů a změn v oblastech důležitých pro kvalitu života občanů. Zelení ukázali, že umí být nejen důraznou protestní opozicí, ale že dokáží uskutečnit i konkrétní projekty třeba čištění přehrady, snadnější třídění odpadů nebo rozsáhlý program zateplování školních budov, který městu šetří miliony korun ročně díky energetickým úsporám.“
 

Kompletní znění zprávy o plnění volebního programu Strany zelených v Brně je k dispozici ZDE.

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...