První opatření proti prachu jsou připravena

17.06.2010 00:00


Zelení počátkem května zveřejnili záměr prosadit soubor opatření v boji proti znečistění ovzduší prachem. První dvě z balíčku těchto opatření jsou již připravena a pokud je schválí příští týden zastupitelstvo, budou od července realizována v brněnských ulicích. Prvním z nich je vyhláška zakazující používat při úklidu ulic postupy, která zvyšují prašnost, například motorové fukary. Druhým opatřením je třímilionový příspěvek městským částem na zvýšení četnosti úklidu vybraných ulic s nejvyšším znečištěním prachem.

Častější úklid ulic, kde jsou překračovány hygienické limity, je jedním z nejdůležitějších opatření proti prachu. Zvláště v horkých letních měsících víří vítr na ulicích prach, jehož zdrojem je automobilová doprava, ale i prach z nedostatečně zabezpečené stavební činnosti. Odbor životního prostředí MMB proto sestavil seznam ulic, které jsou znečištěním polétavým prachem nejvíce zatíženy (viz příloha). Prostřednictvím účelové dotace městským částem, které úklid zajišťují, poskytne město 3 miliony korun na zvýšení četnosti úklidu ulic tam, kde je to nejvíce potřeba.

Vyhláška, která razantně omezí například používání motorových fukarů při úklidu chodníků, byla schválena Radou města Brna a v platnost vstoupí poté, co ji příští úterý schválí zastupitelstvo. Vyhláška, která ukládá osobám provádějícím úklid povinnost používat takové metody, které nezvyšují prašnost, výrazně zvyšuje účinnost občanské kontroly správných postupů uklízení. Každý občan, který uvidí, že úklidová firma nepřijatelně práší, se bude moci ihned obrátit na městskou policii, aby zjednala nápravu. (Dosud byla kontrola dodržování sjednaných pravidel úklidu pouze na úřednících příslušných městských částí).

Zelení budou dále prosazovat výsadbu ochranné zeleně, stromů a keřů, na nejprašnějších ulicích. Stejně tak jako opatření, která omezí množství automobilů, které jezdí do centra města, a to tím, že řidičům nabídneme komfortnější a rychlejší způsob dopravy. Prosazujeme také, v návaznosti na nezbytnou legislativu, zavedení nízkoemisních zón ve městě, tak jak je to běžné v rakouských či německých městech (např. v partnerském Stuttgartu).

Polétavý prach je nebezpečný pro lidské zdraví především tím, že na jemné prachové částice se vážou další jedovaté látky jako například karcinogenní a toxický benzo(a)pyren z výfukových plynů, který se prostřednictvím prachu dostává hluboko do plic.

Hlavním znečišťovatelem brněnského ovzduší je doprava. Ta je zodpovědná za zhruba tři čtvrtiny znečišťujících emisí, především emisí oxidu dusíku a prachových částic. Ostatní, velké, střední i malé bodové zdroje znečištění se podařilo v uplynulých letech v zásadě vyřešit. Problémem zůstávají například emise síry ze spalování mazutu a pyrolýzních olejů v teplárně Maloměřice.

Bližší informace:
Martin Ander, náměstek primátora města Brna
 

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...