Plán pro zlepšení ovzduší na severovýchodě Brna: zastavit spalování mazutu

25.02.2010 00:00


Již několik měsíců probíhají v Brně bouřlivé diskuse nad ekologickým povolením pro výstavbu nového zdroje elektřiny v areálu Teplárny v Brně-Maloměřicích. Zelení navrhují, aby podmínkou pro zprovoznění nové plynové elektrárny bylo zastavení spalování mazutu a pyrolýzních olejů v sousedních teplárenských kotlích. Takové řešení je technicky možné, ekonomicky reálné a ekologicky výhodné. Dojde k výraznému snížení znečištění ovzduší v Brně, především oxidy síry a prachem.

Nový elektrárenský zdroj na zemní plyn plánují Teplárny vybudovat ve svém areálu Brno-sever v Maloměřicích. Ovzduší v této části města je však již nyní silně znečištěné emisemi, především prachu a oxidů síry, které pocházejí ze spalování těžkých topných olejů (mazutu a pyrolýzních olejů) v sousedních teplárenských kotlích. Protesty občanů Maloměřic proti ekologickým dopadům záměru nového zdroje jsou proto oprávněné. Stávající teplárenské kotle v Maloměřicích však mají kombinovaný způsob spalování, který umožňuje používat jako palivo jak těžké topné oleje, tak současně i ekologicky šetrnější zemní plyn. Spalování mazutu však mělo doposud přednost z důvodu nižší ceny.

Zelení proto přicházejí s návrhem, který je ekonomicky reálný a zároveň ekologicky výhodný – část zisků, které vydělá nový zdroj elektřiny věnovat na nahrazení špinavých topných olejů ekologicky čistějším zemním plynem v teplárenských kotlích.

Zastavení spalování těžkých topných olejů v teplárenských kotlích a jejich nahrazení spalováním zemního plynu bude sice znamenat zvýšení nákladů na palivo, to však bude kompenzováno zisky z prodeje elektřiny nového zdroje. Návratnost investice do nového zdroje elektřiny se tak prodlouží o pouhý rok.

Ekologické dopady zastavení spalování těžkých topných olejů v Maloměřicích budou výrazně pozitivní. V roce 2009 spálily teplárny 11 400 tun mazutu a 1 100 tuny pyrolýzních olejů. Do ovzduší se tak dostalo bezmála 200 tun oxidů síry, 36 tun prachu a 100 tun oxidů dusíku. Kdyby bylo spalování těžkých topných olejů zastaveno a nahrazeno v nezbytném množství zemním plynem, celkové emise oxidů síry v Brně by klesly zhruba o polovinu, u prachu (kde je zdrojem dvou třetin emisí doprava) by kleslo znečištění zhruba o jednu dvacetinu.

Zlepšování kvality ovzduší je pro město Brno navíc povinností, která nebude-li naplněna, hrozí město finanční sankce.

Bližší informace:
Martin Ander, náměstek primátora
Jana Drápalová, předsedkyně klubu zastupitelů SZ
Eva Slavíková, členka ZMB, členka představenstva Tepláren Brno, a.s.
 

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...