Jak ochránit Brno před povodní

11.08.2010 22:55

Od katastrofálních povodní na Moravě uplynulo letos již 11 let a Brno zatím dosud stále nemělo jasno v tom, jak se proti velké vodě účinně chránit. Zatím jsme vždy měli štěstí a stoleté a větší povodně se nám v posledních desetiletích vyhýbaly. To však nebude platit věčně a ochranná funkce Vírské a Brněnské přehrady na Svratce má také své limity. Jsem proto rád, že po důkladné a živé diskusi se starosty městských částí se podařilo na říjnovém zasedání městského zastupitelstva schválit komplexní koncepci ochrany města Brna před povodněmi. Dokument vznikal pod rukama odborníků více než rok, bylo provedeno mnoho měření a výpočtů, proběhly spousty hodin diskusí. Výsledkem je realistický plán, který postupně zajistí Brňanům bezpečí a klid.

Hlavní zásadou návrhu je umožnění rozlivu přívalové vody v místech, kde je to možné, kde to neohrozí životy lidí ani nezpůsobí škody na majetku. Naopak tam, kde by velká voda atakovala lidské životy a majetek jsou navrženy protipovodňové zemní valy, železobetonové hráze a místně i mobilní hrazení. Nelze nezmínit také plány na rozšíření koryt řek, přičemž se počítá s tím, že prostor vzniklý rozšířením říční bermy bude následně využit například pro vedení vycházkových tras pro pěší, cyklostezek či biokoridorů. Nezapomnělo se ani na návrhy zkapacitnění objektů, které tvoří překážku na toku jako jsou jezy, mosty a lávky. Ochráněna před vnikem povodňové vody bude taky kanalizace, protože právě ta může být branou, kterou povodňová voda z řeky překoná protipovodňový val.

Postavit všechny hráze, zkapacitnit koryta řek a vystavět poldry bude jen na území města stát asi 4 miliardy korun. Proto je potřeba práce rozčlenit na etapy a začít s výstavbou tam, kde je ohrožení nejvyšší. Na určení priorit už nyní pracujeme, následovat bude projekční příprava, shánění financí a následně samotná výstavba. Až do roku 2013 bude pro nás otevřeno okno příležitosti získat dotaci z evropských fondů, které budeme využívat. Zapojit však plánujeme také zdroje státní, krajské, ale i soukromé. Velký díl odpovědnosti, a tedy i nákladů, však ponese samotné město a jeho rozpočet. Protipovodňová ochrana je však investicí, která se vyplatí. Vždyť co důležitějšího musí zajistit samospráva města než bezpečnost všech občanů.

Uveřejněno v Brněnském Metropolitanu, říjen 2008.
 

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...