Čištění přehrady: Brno je na špici

11.08.2010 23:14

Odborná oponentura je běžnou součástí vědecké praxe. Kritický pohled zvenčí je pro řešitele složitých úkolů zdrojem inspirace. Nejinak tomu je i v případě návrhu opatření na vyčistění Brněnské přehrady. Dělat z dílčích oponentních názorů obecné závěry by však bylo chybou.

Kvalita vody v Brněnské přehradě a příčiny masivního přemnožování sinic v letním období jsou zkoumány už více než deset let. Jsou prováděna pravidelná měření a vyhodnocovány zdroje znečištění. Na základě této dlouhodobé mravenčí práce brněnští vědci prokázali, že není jedna jediná příčina toho, proč s nástupem horkých letních dní voda v přehradě zezelená. Velkým problémem je samozřejmě přísun dusíku a fosforu, který do přehrady přináší řeka Svratka. Nejde však zdaleka jen o důsledek malého množství čistíren odpadních vod v obcích nad přehradou. Významnou roli ve znečišťování přehrady totiž stále hrají také splachy zbytků hnojiv z polí v povodí. Vědci však také prokázali, že kdyby se přísun látek, které tvoří potravu pro sinice, do přehrady úplně zastavil, stejně by to samo o sobě přemnožení sinic nezabránilo. Ty už totiž mají v nánosech sedimentů na dně přehrady takové zásoby, že by z nich mohly vyžít ještě další desítky let.

Je tedy zřejmé, že chceme-li přírodě pomoci k rychlejšímu návratu do rovnováhy ekosystému přehrady, musíme realizovat celý soubor různých opatření. Musíme zajistit dostavbu čistíren odpadních vod v obcích nad přehradou, provést pozemkové úpravy v povodí, zabránit tomu, aby nezákonně unikaly splašky do přehrady z rekreačních objektů, ale také znepřístupnit pro sinice zásoby živin v sedimentech přehrady. Každé jedno opatření samo o sobě nemůže stačit k vyčištění přehrady a jakýkoliv odborný posudek, který nebude na čištění přehrady nahlížet jako na takto pojatý celek, bude vždy jen dílčí a ve svých závěrech omezený.

Představitelé města Brna, jihomoravského kraje, ale i Povodí Moravy jsou si potřeby komplexního přístupu k čištění přehrady vědomi. Proto již několik let pomáhá kraj obcím nad přehradou k získání dotací na dostavbu čistíren odpadních vod. A výsledky jsou vidět. Z osmi velkých obcí v povodí už nemá čistírnu jen jedna, a i ta ji bude mít dostavěnu do dvou let. Běží také pozemkové úpravy, které postupně snižují splachy z polí. Od loňského roku je posílena činnost bystrckého stavebního úřadu, který prověřuje způsob likvidace odpadních vod v rekreačních zařízeních na obou březích přehrady a radí chatařům, jak si dát zákonné povinnosti rychle do pořádku. Letos v létě pak přibude další opatření – bude snížena hladina vody v přehradě na historické minimum a poté zahájeno provzdušňování stojatých spodních vrstev vod v přehradě. Společně s dnes již pravidelným vápněním obnaženého dna, které bude doplněno o aplikaci biopreparátů jsou to kroky, které mají sinicím zabránit ve snadném přístupu k živinám uloženým v sedimentech a celkově jim zhoršit podmínky pro rychlé množení.

Posledně zmiňovaná opatření přímo na přehradě se nám podaří realizovat díky tomu, že jsme uspěli se žádostí o dotaci. Do Brna tak přijde 160 milionů korun z evropských fondů. Navíc jsme prvním městem v ČR, které má možnost obdobný unikátní projekt realizovat. Brno je na špici a není divu, že nám to mnozí v republice závidí. Nenechme se proto otrávit pochybovačnými hlasy konkurence. Brněnští vědci připravili projekt na vyčištění přehrady s dobrou znalostí místní situace. Věřme jim, když říkají, že projekt je důležitým kamínkem do mozaiky nezbytných kroků, na jejichž konci bude za pár let čistá přehrada, kterou si všichni přejeme.

Uveřejněno v Brno Business, květen 2009.
 

Aktuálně

Na stránkách Zelené Brno jsme zveřejnili souhrn hlavních argumentů proč je lepší modernizovat brněnskou železnici s nádražím ve stávající poloze, v centru města. Více zde.
10.03.2012 23:59

Zelení podpořili Tibeťany

V sobotu 10. března se brněnští zelení připojili k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kterou lidé na celém světě vyjadřují podporu požadavku Tibeťanů na svobodu a samostatnost. Fotky z akce můžeze...
Vzhledem k naprosté neochotě ostatních politických stran podpořit zastavení příprav na odsun brněnského nádraží, rozhodli se zelení, že budou v příštím volebním období pracovat v...
Potvrdil to bleskový průzkum deníku Rovnost. Chcete i Vy nádraží v centru? Volte Stranu zelených. Jsme jedinou stranou v Brně, která vytrvale oponuje plánům na nesmyslný...
MF DNES zveřejnila výsledky exkluzivního průzkumu agentury Focus, který proběhl v druhé polovině září 2010. Zelení by podle něj v Brně získali 6,7% a skončili by v pořadí stran čtvrtí. Více o...